Services |  Tjänster

PRE dressage horse breeding, dressage clinics and advisory services for PRE lovers who want their own, personal connection in the world of dressage PRE. | Avel av dressyr-PRE, dressyrkurser samt rådgivningstjänster för dig som vill ha en egen, personlig kontakt i PRE-världen.

Breeding | Avel
We breed fine PRE dressage horses of champion origins with noble temperament and good gaits. | Vi föder upp toppstammade dressyr-PRE med ädelt temperament och fina gångarter.
Dressage Clinics | Dressyrkurser
Develop your riding with fine PRE dressage horses and experienced trainers. | Utveckla din ridning med förstklassiga dressyr-PRE och erfarna tränare.
Advisory | Rådgivning
Professional advise on breeding, training and competing your PRE. | Professionell rådgivning för avel, träning och tävling av din PRE.
Back to Top