PRE Stallion Alcázar Real (Fer Bulería x Hechizo VG, CavalReal 2014) training with Teresa Ortiz, professional Grand Prix rider and Reserve Champion of Spain | PRE hingsten Alcázar Real (Fer Bulería x Hechizo VG, CavalReal 2014) tränar med Teresa Ortiz, professionell Grand Prix-ryttarinna och spansk silvermedaljör.
Purebred Spanish horses that inspire you to greatness. Proudly made in Spain since centuries. | Renrasiga spanska hästar som inspirerar både kropp och ande. Sedan århundraden en av de spanska nationalklenoderna.
One should never have to sacrifice functionality for beauty. This is the heart of our philosophy, and it is built into everything we do. Our carefully selected and bred purebred Spanish horses (PRE) have the physical and mental strength required of today’s dressage horses, while maintaining the grace, nobility and beauty of their famous ancestors. We invite you to discover how agreeable, easy to train and enjoyable to ride our horses are, regardless if you are someone enjoying your horse at home, or love to evolve in the competition arenas.
Man borde aldrig behöva offra funktionalitet för skönhet. Detta är hjärtat av vår filosofi, och är inbyggt i allt vi gör. Våra omsorgsfullt utvalda och framavlade renrasiga spanska hästar (PRE) har den fysiska och mentala styrkan som krävs av dagens dressyrhästar, samtidigt som de har bibehållit sina förfäders grace, ädla karaktär och skönhet. Välkommen att upptäcka hur trevliga, lättlärda och lättridna våra hästar är på dressyrbanan, vare sig du är hemmaryttare eller älskar att utvecklas på tävlingsbanan.
PRE Stallion Bolero Real (Fer Bulería x Hechizo VG, CavalReal 2015) - Pura Raza Española (PRE) | Renrasig spansk häst (PRE)
We Breed Strong, Talented and Functional Purebred Spanish Horses (PRE) for Dressage

Our dressage PRE are strong, talented and functional horses of good size (16.1 - 16.3 hh / 165 - 170 cm) suitable for dressage riders who love to compete, or who are training at home. Apart from three good gaits, we like to see our horses with excellent manners (much like a Spanish gentleman or noble lady) as well as a calm and balanced temperament, in an irresistible combination with great working discipline and much energy under saddle. 
The great Spanish horses of the past, so beloved of the European nobility of the 16th and 17th century, were not afraid to participate in war or face a raging bull, never abandoning his rider but rather willing to look death straight in the eye without any fear at all. 
With great respect and admiration for the history of the purebred Spanish horse, we strive to develop a line of PRE horses that is easy to ride and easy to handle, yet not losing any of the charisma, fire and expression that is so typical of the refined and noble Spanish horses of old.

Preferring quality to quantity, we breed with proven and highly recognized champion PRE lines. Caring for each individual PRE foal or filly, we strive for security, safety and a gentle, respectful every-day handling. For the care, handling and training, we work with top professionals in each of their respective fields. 
Taken all together, this ultimately results in horses suitable for discerning dressage riders and PRE lovers worldwide. 
_____________
Vi föder upp starka, talangfulla och funktionella renrasiga spanska hästar (PRE) för dressyr

Våra dressyr-PRE är starka, talangfulla och funktionella hästar av god storlek (165 - 170 cm) som passar för dressyrryttare som tycker om att tävla, eller som tränar hemma. Förutom tre goda gångarter, så tycker vi om när våra hästar har ett trevligt sätt (kanske att liknas vid en spansk gentleman eller nobel dam) och ett lugnt och balanserat temperament, i en oemotståndlig kombination med hög arbetsdisciplin och mycket arbetsglädje och energi på ridbanan.
Den renrasiga spanska hästen som var så omtyckt av den europeiska adeln och kungahusen under 1500- och 1600-talen, tvekade inte att gå i krig eller möta en rasande tjur utan att överge sin ryttare, utan tvärtom villig att se döden rakt i vitögat utan visa någon som helst rädsla. 
Med stor respekt och beundran för den spanska hästens fantastiska historia, så strävar vi i vår avel efter att utveckla en linje av hästar som är lätta att rida och vänliga i all hantering, utan att för den skull förlora någon av den karisma, eld och uttryck som är så typisk för de utsökta spanska hästarna från förr.
Vi föredrar kvalitet framför kvantitet, och har baserat avelsprogrammet på väl beprövade och högt meriterade blodslinjer. I omvårdnaden av varje enskilt PRE-föl så strävar vi efter säkerhet, trygghet och en vänlig, respektfull daglig hantering. För omvårdnad, hantering och träning så arbetar vi med ledande professionella inom sina respektiva yrkesområden. 
Allt detta sammantaget, så resulterar allt detta till slut i en typ av PRE som lämpar sig väl för kvalitetsmedvetna dressyrryttare och PRE-älskare världen över. ​​​​​​​
"Coco" (Atiza II x Hiedra VG, CavalReal 2019)
"Coco" (Atiza II x Hiedra VG, CavalReal 2019)
"Coco" (Atiza II x Hiedra VG, CavalReal 2019)
"Coco" (Atiza II x Hiedra VG, CavalReal 2019)
"Coco" (Atiza II x Hiedra VG, CavalReal 2019)
"Coco" (Atiza II x Hiedra VG, CavalReal 2019)
"Coco" (Atiza II x Hiedra VG, CavalReal 2019)
"Coco" (Atiza II x Hiedra VG, CavalReal 2019)
"Coco" (Atiza II x Hiedra VG, CavalReal 2019)
"Coco" (Atiza II x Hiedra VG, CavalReal 2019)
"Coco" (Atiza II x Hiedra VG, CavalReal 2019)
"Coco" (Atiza II x Hiedra VG, CavalReal 2019)
CavalReal foundation stallion Fer Bulería training at Villa Equus, the Spanish Olympic medalist Beatriz Ferrer-Salats private dressage installations in Northern Spain. | CavalReal stamhingst Fer Bulería i träning på Villa Equus, den spanska OS-medaljören Beatriz Ferrer-Salats privata dressyranläggning i norra Spanien. 
Back to Top